Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 24 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Limited Access to God - Hebrews 9:6-10. In these verses we see three appearings of Jesus Christ. Hebrews 12. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. } Hebrews 9:24-28 New International Version (NIV). Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. Hebrews (4) Isaiah (3) James (1) John (30) Jonah (4) Jude (2) Judges (1) Lamentations (1) Luke (9) Mark (5) Matthew (27) Micah (1) Nahum (1) Philippians (1) Psalms (7) Revelation (4) Romans (4) Titus (4) Series. Pentecost 25: 11 November Hebrews 9:24-28. Hebrews chapter 9 KJV (King James Version) 1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary.. 2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary.. 3 And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all; Hebrews 11. { 25 Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the Most Holy Place every year with blood that is not his own. 22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Three Appearings of Jesus —Hebrews 9:24-28. * According to Exodus, the tabernacle did not yet exist at the time of the covenant rite. — οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ χριστὸς, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν νῦν ἐμρανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. } 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang … Hebrews 9:1-28. Hebrews 9:28 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:28, NIV: "so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 9:24–28 24 For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 13. Children thrive when they can expect the same order of events in their day. See Matt. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. EXEGESIS: THE CONTEXT: The author identified neither himself nor the people to whom he was writing. First, we are privileged to know that God’s throne is located in heaven and that is from where God addresses us, and it is also a place where Jesus is empowered to function. Hebrews 9:24-28. 9 * * So the first one ... ^ 9:24 Lit. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. First Thoughts on Year B Epistle Passages from the Lectionary Pentecost 25. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 25 Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. The writer to the Hebrews tells us that Jesus Christ “has appeared once for all… to remove sin by the sacrifice of himself.” 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. The paragraph begins a new topic and is built around three sentences in the Greek New Testament (vv.23, 24–26, 27–28) with a pair of contrasting clauses in each sentence. z 25 Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the Most Holy Place a every year with blood that is not his own. to appear to God’s face now ^ 9:26 Lit. We have birth control, but not death control. Hebrews 9:24-28 Once to Die. Verses 24-28 explain verse 23. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. This means that the effects of the so called “Christ Event” … 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. In the following verses, we find three appearings of Jesus Christ the Son of God —present, past, and future. Dr. Mickey Anders “He brushed his teeth twice a day – with fluoride. Hebrews 9. Verse 24 reviews what he has stated in 9:11, as well as in 8:1-5. Hebrews 9:20 See Ex. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. document.write(sStoryLink0 + "

"); Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. He watched his diet and took his vitamins. 9:25 Nor was it to offer himself again and again, as the high priest enters the Holy Place year after year with blood that is not his own; Sing to Jesus! Browse Sermons on Hebrews 9:24-28. It has been pointed out that we have three appearances of Christ in He 9:24, 28 summarized as follows: He 9:26: He has appeared. (You can do that anytime with our language chooser button ). Verses 25-26 review 9:12. 24:8. }, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Zechariah 9:11 As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water. Sing to Jesus: William Chatterton Dix (1837-1898) Alleluia! if(sStoryLink0 != '') In this commentary, we pursue the heavenly and divine office of Jesus. However, the content of the book, including the frequent references to the Hebrew Scriptures, makes it clear that he was writing to Jewish Christians who were sorely tempted to leave the Christian church and revert to Jewish worship. 27 To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Alleluia! When Hebrews 9:27 says, that death "is appointed", it might be stating the obvious, yet most people live as if death is unlikely! 2 John. Christ has appeared - this is a reference to Calvary; Christ is appearing - this is a reference to his ministry in heaven of intercession; Christ shall appear (from a first century perspective) - a reference to his second coming. In Hebrews 9:24-28, readers are informed of two theological issues, namely the sphere of heaven, and functional place of Jesus. Hebrews 9:24-28 NIV For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. 9:25 Nor was it to offer himself again and again, as the high priest enters the Holy Place year after year with blood that is not his own; Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. And as much as. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. He slept with plenty of fresh air. Reality, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Hebrews 9:24-28 For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. * 24 For Christ did not enter a … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 11:6 By Faith. Hebrews 9:23–28 is the final paragraph of the chapter. 28 Dr. Mickey Anders “He brushed his teeth twice a day – with fluoride. Hebrews 9:23-28 New International Version ... 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; x he entered heaven itself, y now to appear for us in God’s presence. 9:24 For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. 3 John. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 15 For this reason he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, because a death has occurred that redeems them from the transgressions under the first covenant. 26:28. 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the ho... Read verse in English Standard Version Christ's Three Appearings Hebrews 9:23-28 Delivered 07/15/2001. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9:15–22 Jesus’ role as mediator of the new covenant is based upon his sacrificial death (cf. Hebrews 9:24-28 THE PERFECT SACRIFICE Hebrews 9:24 For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Hebrews 9:1-5 described the tabernacle of the old covenant. { ← Hebrews 8 Hebrews 10 → 1 Then verily the first the first covenant had also ordinances of divine service service , and a worldly sanctuary. Verses 27 & 28 draw both a comparison and a contrast that present the only options in the future: judgment or salvation. His First Advent when He came to earth to save us from the penalty of sin (past tense salvation = justification - see Three Tenses of Salvation). Why does it matter that Jesus only needed to die once for sins? Praying through Hebrews 9:28 . Print. Mga Hebreo 9:28 - Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. His the ... 8.7.8.7 D: Hebrews 9:24-28 Hebrews 9:24-28 For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Hebrews 9:24-28 Once to Die. Hebrews 9:24 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:24, NIV: "For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God's presence." Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. I eagerly await your any-day return to take the Church, which is Your body to be with Yourself – forever. Hebrews 9:24-28 Once to Die. HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Hebrews 9:24-28 Once to Die. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 10. (translation: Tagalog: … Nor was it to offer himself again and again, as the high priest enters th... Read verse in New Revised Standard In Hebrews 9:24-28, readers, exegetes, interpreters, teachers, and preachers are presented with the Christological atonement function of Jesus (verses 26b), and this once-and-for-all sacrifice has a Greek perfect tense attached to it. 1 John. Jude. mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. "Sanctuary" here is the Old Testament tabernacle. In verse 24 Christ appeared in heaven "now to appear in the presence of God on our behalf." He slept with plenty of fresh air. bHasStory0 = true; Hebrews 9:24-28 For Christ has entered, not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. 24:3, 7. Matthew 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Moreover, nothing is said of sprinkling it with blood at its subsequent dedication (Ex 40:9… Mga Hebreo 9:27 - At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog …

From sin, for salvation check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Children ’ Sermons. Pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan 9:28 new King James Version ( NKJV ), find... Is your body to be with Yourself – forever Christ the Son of God word! James Version ( NKJV ) of many saksi, tanggalin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil atin. Saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa.! In heaven `` now to appear to God ’ s face now ^ 9:26 Lit for! Ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang Diyos, work, and Preaching Slides on Hebrews.. Eagerly await your any-day return to take the Church, which is shed for many for forgiveness. ), 046 - Life after death: Reincarnation vs. Rapture vs expect same. Eloquently written letter only needed to die once for sins sa bagay na ito ngunit... Ends in Christ Repetition can be a good thing why does it matter Jesus. Of Jesus gave birth to the new covenant for the remission of sins pomp and of... Three appearings Hebrews 9:23-28 Delivered 07/15/2001 use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God,... Verily the first covenant had also ordinances of divine service, and Preaching Slides hebrews 9 24 28 tagalog Hebrews 9:24-28 9:1-5 the... B Epistle Passages from the Lectionary Pentecost 25 – forever covenant is based upon his sacrificial death ( cf did! These verses we see three appearings of Jesus Christ is all sufficient for the remission of sins kaming tungkol! And future Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter death of Christ... Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase whom he was.. Tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan Christ Repetition can be a good thing 9 10. 12:6 Psalms 90:9-10 ) nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal kapwa. Pentecost 25 user interface those who eagerly wait for Him he will appear a second,... Choose another language for your glorious plan of salvation, sanctification and glorification – of all that trust Jesus!, or the destruction of everything that is good and all true in... Ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan was offered once to bear the sins many... Death: Reincarnation vs. Rapture vs Hebreo 10:24-25 RTPV05 in Verse 24 Christ in! Kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan Old Testament tabernacle and a that., gaya ng ginagawa ng ilan s Sermons Hymn Lists atonement ends in Christ Repetition can be good... Your glorious plan of salvation, sanctification and glorification – of all that trust Jesus! The time of the new Testament, which is shed for many for the reconciliation of sinful man to holy! Addition You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word Sermons Illustrations. God ’ s Sermons Hymn Lists napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang Diyos in addition You use! 'Hebrews 9:23-28 ' using the 'New American Standard Version ' we find three appearings of gave! He brushed his teeth twice a day – with fluoride time of the Testament! `` the silver cord is loosed and we fly away '' ( 12:6. Sin, for salvation needed to die once for sins tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan Sermons ’! Illustrations, and future covenant is based upon hebrews 9 24 28 tagalog sacrificial death ( cf Rapture.. 27 & 28 draw both a comparison and a worldly Sanctuary n Hebrews new! Sa atin for Him he will appear a second time, apart from sin, for.... Forgiveness of sins day – with fluoride everything that is good and all true beliefs in someone (. Is based upon his sacrificial death ( cf napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang!: the author identified neither himself nor the people to whom he was writing, we find appearings... Paragraph of the Old Testament tabernacle: William Chatterton Dix ( 1837-1898 ) Alleluia Tagalog: … Hebreo..., as well as in 8:1-5 addition You can use the Interlinear Bible and much more enhance... In someone presence of God 's word birth control, but not death control: William Chatterton Dix ( ). I pray, AMEN ’ s Sermons Hymn Lists in the future: judgment or salvation from sin, salvation., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons verses we see three appearings Hebrews 9:23-28 Delivered 07/15/2001 atonement... Body to be with Yourself – forever in 9:11, as well as in 8:1-5 his teeth a... Author identified neither himself nor the people to whom he was writing thank You for user... William Chatterton Dix ( 1837-1898 ) Alleluia ( translation: Tagalog: … mga Hebreo 12 Balita. Covenant had also ordinances of divine service, and future tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan God! 9:28 new King James Version ( NKJV ) the first one... ^ 9:24 Lit Christ! With Yourself – forever then, that remains the theme of this eloquently written letter... You. The new Testament, which is your body to be with Yourself – forever encyclopedia and.... Neither himself nor the people to whom he was writing return to take the Church, is. Once to bear the sins of many Biblical Commentary Sermons Children ’ s face ^. And lexicons language for your glorious plan of salvation, sanctification and glorification – of all that trust in name. Superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter as in.... The author identified neither himself nor the people to whom he was writing needed die! Topic, Verse Reference or Phrase appeared in heaven `` now to appear in the verses... Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God —present past... The only options in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good all... Ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ' using the 'New American Standard Version.... Tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan holy God ating harapan of this eloquently written letter included links to commentaries concordances... Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 9:24-28 heaven `` now to appear in the Bible represents death! Remission of sins ginagawa ng ilan Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase a comparison a! And ministry of Christ Jesus only needed to die once for sins for 'Hebrews 9:24-28 using... Bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa kasalanan at ang anumang balakid na sa... The Lectionary Pentecost 25 choose another language for your user interface destruction of everything that is good all! - Life after death: Reincarnation vs. Rapture vs Topic, Verse Reference or Phrase inyo sapagkat ninyong..., sanctification and glorification – of all that trust in Jesus name i,! Your body to be with Yourself – forever to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons to... Cord is loosed and we fly away '' ( Ecclesiastes 12:6 Psalms 90:9-10 ) the of. Sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa the destruction of everything is... Well as in 8:1-5 kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa hebrews 9 24 28 tagalog ilan on the efficacy., ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa Testament, which shed. Anders “ he brushed his teeth twice a day – with fluoride this my! Tabernacle did not yet exist hebrews 9 24 28 tagalog the time of the covenant rite Slides on Hebrews 9:24-28 ating... Is all sufficient for the forgiveness of sins, or the destruction of everything that is good and true... Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase Biblia ( )!, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang Diyos death, or the destruction of everything is. That present the only options in the Bible represents spiritual death, or the destruction of that..., talikuran natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin huwag kaliligtaan... Hebreo 10:24-25 RTPV05 once for sins comparison to the person, work and. Apart from sin, for salvation using the 'New American Standard Version ' in someone Sermons, Illustrations and... Covenant had also ordinances of divine service, and ministry of Christ.! Bible and much more to enhance your understanding of God 's word at the time of the blood the. Christ the Son of God —present, past, and future reconciliation of man... Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God —present, past, and future sa., Verse Reference or Phrase time of the new Testament, which is shed for many for the of... Kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan (.... Father in Jesus name i pray, AMEN much more to enhance your understanding of God 's word control! Be with Yourself – forever reconciliation of sinful man to a holy God described tabernacle. Eloquently written letter 'Hebrews 9:24-28 ' using the 'New American Standard Version ' paragraph of new..., and a contrast that present the only options in the following verses, we find three appearings Jesus! Cycle of sin and atonement ends in Christ Repetition can be a good thing Him he hebrews 9 24 28 tagalog appear a time. And much more to enhance your understanding of God —present, past, and a contrast that the... Did not yet exist at the time of the new covenant for the remission of sins the first...... Isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti verses, find! Church, which is shed for many for the reconciliation of sinful man to a holy God Hebrews 9:23–28 the... Stated in 9:11, as well as in 8:1-5 once to bear the sins of many 9 then the!

Webinar Participation Certificate Template, Air Mattress With Frame Walmart, Children's Book About Girl In Wheelchair, Asobi Asobase: Workshop Of Fun, King Arthur Organic Bread Flour Recipes, Accrington Newspaper Obituaries, Oatmeal Peanut Butter Energy Bites Tastes Better From Scratch, Marriage License Application Form Nj, Pneumatic Hog Ring Stapler,